Wij kunnen zowel uw financiŽle als salarisadministratie verzorgen als ook de aangiftes BTW en loonheffing. Op basis van uw informatiebehoefte kan er op de momenten dat u dat wenst worden gerapporteerd over de financiŽle stand van zaken. Ook kunnen wij u helpen met het inrichten van uw administratie, het opzetten van een begrotings- en budgetteringssysteem, het opzetten van uw administratieve organisatie, het uitvoeren van een risico-analyse, het wegwerken van achterstanden of het uitvoeren van een kosten- en batenanalyse. U kunt onder tarieven de tarieven per uur zien of offerte aanvragen voor een totaalpakket op jaarbasis.
MKB
interim en financieel advies
[./startende_ondernemerpag.html]
Startende ondernemer
[./adrespag.html]
Contactgegevens
[mailto:info@aessis.nl]
Stuur een mail
[./mkbpag.html]
Voor MKB
[./interimpag.html]
Interim
[./tarievenpag.html]
Tarieven
[./indexpag.html]
Home
[./mkbpag.html]
[mailto:info@aessis.nl]
[./startende_ondernemerpag.html]
[./interimpag.html]
[./tarievenpag.html]
[./adrespag.html]
[./aessis_financieel_pag.html]
[Web Creator] [LMSOFT]